взлом

ENG

Конференция
"Традиции и современное состояние культуры и искусств"

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры

ПРАГРАМА

МІЖНАРОДНАЙ НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ

ТРАДЫЦЫІ І СУЧАСНЫ СТАН

КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВАЎ

МІНСК, 28-29 ЛІСТАПАДА 2013 г.

АРГАНІЗАЦЫЙНЫ КАМІТЭТ

1.

Гусакоў Уладзімір Рыгоравіч – Старшыня Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, акадэмік

2. 

Святлоў Барыс Уладзіміравіч – Міністр культуры Рэспублікі Беларусь

3. 

Арловіч Валянцін Антонавіч – старшыня Беларускага рэспубліканскага фонду фундаментальных даследаванняў, акадэмік

4. 

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч – акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар

5.

Лакотка Аляксандр Іванавіч – дырэктар ДНУ «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», член-карэспандэнт

6.

Лукашанец Аляксандр Аляксандравіч – першы намеснік дырэктара па навуковай рабоце ДНУ «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», член-карэспандэнт

7. 

Бондар Юрый Паўлавіч – рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў

8. 

Пракапцоў Уладзімір Іванавіч – дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь

9.

Дулава Кацярына Мікалаеўна – рэктар Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі

10.

Баразна Міхаіл Рыгоравіч – рэктар Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў

11.

Сахута Яўген Міхайлавіч – старшыня Беларускага саюза майстроў народнай творчасці (пры Цэнтры этнаграфіі, фальклору і рамёстваў Упраўлення культуры БНТУ)

Секцыя 1. ПРАБЛЕМЫ архітэктуры, выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва

Падсекцыя архітэктуры

1. 

Анішчанка Алена Валерыеўна

Школьная архітэктура Украіны (на матэрыялах першакрыніц 1893 – 1917 гг.)

2. 

Байтасава Аміна Рахімжанаўна

Асаблівасці інтэр’ера беларускіх мячэцяў

3. 

Балуненка Ірына Іванаўна

Множныя ідэнтычнасці ў сучаснай праваслаўнай храмавай архітэктуры Беларусі

4. 

Бяляева Святлана Сяргееўна

Асаблівасці дэкору народнага жылля Старадарожскага раёна

5. 

Вяргоўская Марыя Сяргееўна

Да гістарыяграфіі вывучэння традыцыйнага будаўніцтва Украінскага Палесся польскімі даследчыкамі

6. 

Кароза Ганна Ігараўна

Пытанні вывучэння фартыфікацыйных збудаванняў г. Брэста

7. 

Падгурская Стэла Станіславаўна

Феномен беларускага барока: асаблівасці архітэктурнага стылю

8. 

Палутрэнка Ульяна Багданаўна

Замак Чартарыйскіх у Чарнеліцы: перспектывы аднаўлення і ўключэння ў рэкрэацыйна-турыстычную прастору Заходняй Украіны

9. 

Сіманава Яўгенія Уладзіміраўна

Захаванне помнікаў архітэктуры: прававы аспект

10. 

Смадыч Іван Пятровіч

Развіццё новых форм рэкрэацыі Заходняй Украіны на аснове мегалітычных свяцілішчаў Прыкарпацця

11. 

Усцюгова Вера Васільеўна

Стыль мадэрн у правінцыі: на прыкладзе губернскай сталіцы Перм мяжы ХIХ – ХХ стагоддзяў

12. 

Шамрук Ала Сяргееўна

Сучасныя горадабудаўнічыя стратэгіі і традыцыйныя каштоўнасці

13. 

Шкрабава Таццяна Аляксандраўна

Добраўпарадкаванне сельскіх населеных пунктаў Гомельшчыны ў 1960 – 1980-я гады

14. 

Юрчышын Галіна Мікалаеўна

Рэгіянальная архітэктурна-мастацкая школа ў кантэксце даследавання, вывучэння і захавання народных традыцый Украіны

15. 

Яроцкая Юлія Аляксандраўна

«Нікалай-да» – нацыянальны скарб Японіі

Падсекцыя выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва

1. 

Андрушка Людміла Мікалаеўна

Сакральна-сімвалічнае значэнне каларыстыкі ўкраінскіх ручнікоў канца ХІХ – пачатку ХХ ст.

2. 

Бабіцкая Вольга Пятроўна

Мастацкая творчасць у кантэксце сацыялізацыі крэатыўнай асобы

3. 

Баярка-Далжэнка Вікторыя Аляксандраўна

Лёс традыцыйнага хранатопу праваслаўнай іконы ва ўкраінскім жывапісе ХІІІ – XV стст.

4. 

Гаркус Алег Зіноўевіч

Традыцыі і наватарства ў творчасці Міраслава Вінтаняка

5. 

Гранецкая Лілія

Шматзначнасць мастацкага вобраза як метадычная праблема

6. 

Дарохін Павел Андрэевіч

Дзяцінства ў карыкатуры БССР 1970 – 1980-х гадоў

7. 

Есіненка Міхаела Дзіян

Партрэтны жанр у творчасці Людмілы Ястраб

8. 

Яфімава Ганна Віктараўна

Тэрміналагічныя аспекты сучасных мастацкіх практык у гарадскім асяроддзі: public art і асаблівасці яго інтэрпрэтацыі

9. 

Камінская Іна Васільеўна

Асноўныя тэндэнцыі сучаснага развіцця розных відаў карункаў у Беларусі

10. 

Карчэўская Наталля Уладзіміраўна

Роля СМІ ў рэцэпцыі твораў сучаснага мастацтва

11. 

Кёнігсберг Кацярына Якаўлеўна

Прастора мастацтва: замежныя выставачныя праекты Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў

12. 

Кішчук Наталля Мікалаеўна

Традыцыйныя спосабы аздаблення мастацкіх вырабаў са скуры на Заходнім Падоллі

13. 

Каваленка Наталля Паўлаўна

Рэалістычная традыцыя ў скульптуры Івана Ганчара

14. 

Каляга Ала Васільеўна

Асаблівасці развіцця дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Гродзеншчыны на стыку дзвюх эпох

15. 

Конанава-Грыгалец
Ганна Уладзіміраўна

Сімвалісцкая эстэтыка святла і ценю ў творах Эдварда Мунка

16. 

Налівайка Людміла Дзмітрыеўна

Беларускі арнамент – стыль эпохі

17. 

Павяльчук Іванна Андрэеўна

Сімвалічныя аспекты колеру пры распрацоўцы жаночых архетыпаў у практыцы Т. Н. Яблонскай 1960 – 1980-х гадоў

18. 

Прохарцава Таццяна Алегаўна

Культурны код беларускага мастацтва (на прыкладзе сучаснага жывапісу і графікі)

19. 

Раманенкава Юлія Віктараўна

Мастак як практык і тэарэтык: стымулы для тэарэтычных штудый арт-асобы

20. 

Саяпіна Алена Іванаўна

Пейзаж у жывапісе

21. 

Сініла Анатоль Мікалаевіч

Іканаграфічная атрыбуцыя партрэта невядомага з калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь

22. 

Сабковіч Алеся Сяргееўна

Сучасны стан мастацкай крытыкі на старонках кіеўскай перыёдыкі

23. 

Сабковіч Вольга Сяргееўна

Творчасць Пятра Халоднага: праблема даследавання мастацкай спадчыны

24. 

Стэфюк Раман Рыгоравіч

Гуцульская сакральная разьба па дрэве: праблемы захавання і развіцця традыцый

25. 

Флікоп Галіна Аляксандраўна

Выявы «на шкле» і «за шклом» у грэка-каталіцкіх храмах Беларусі ў XVIII – пачатку XIX ст.

26. 

Хрысталюбава Таццяна Паўлаўна

Асаблівасці прасторавых шуканняў К. С. Пятрова-Водкіна на прыкладзе карціны «Пасля бою» (1923)

27. 

Чайко Марына Пятроўна

Гарадская скульптура як прадукт эвалюцыі манументальнай школы Беларусі ва ўмовах магістральнага развіцця сусветнага мастацтва

28. 

Школьная Вольга Уладзіміраўна

Дасягненні ў фарфоры Сусанны Сарапавай

29. 

Якімава Алена Аляксандраўна

Нацыянальнае і сакральнае: узаемасувязь на прыкладзе храмавага жывапісу Усходняй Галіччыны першай трэці ХХ ст.

Секцыя 2. ПРАБЛЕМЫ тэатральнага, экраннага і музычнага мастацтва

Падсекцыя тэатральнага мастацтва

1. 

Яроміна Кацярына Паўлаўна

Сцэнаграфія опернага спектакля ў Беларусі канца ХХ – пачатку ХХІ стст.: На шляху да «драматызацыі»

2. 

Жукава Вольга Міхайлаўна

Узаемадзеянне мастацтваў у мастацкай прасторы фестывалю

3. 

Зайчанка Святлана Мар’янаўна

Праблемы і шляхі захавання нацыянальна-культурных традыцый у працэсе падрыхтоўкі і правядзення эстраднага відовішча

4. 

Кукуруза Надзея Віктараўна

Сістэма жанраў сучаснай літаратурнай кампазіцыі

5. 

Лугавая Алена Канстанцінаўна

Праблема захавання класічнага балета як культурнай спадчыны

6. 

Пракопава Наталля Леанідаўна

Рэжысёр-фрылансер у несталічным тэатры: «за» і «супраць»

7. 

Самохіна Аліна Мікалаеўна

Асаблівасці вывучэння батлейкі як феномена культуры беларусаў

8. 

Сідарэнка Мікіта Сяргеевіч,
Галак Уладзімір Анатольевіч

Эксперыментальнасць у аматарскім тэатры Беларусі

9. 

Скачкоў Дзмітрый Сяргеевіч

Сучасны пластычны тэатр Беларусі: перспектыўныя напрамкі развіцця

10. 

Станіслаўская Кацярына Ігараўна

Целацэнтрысцкая мадэль класіфікацыі мастацка-відовішчных форм постмадэрну

11. 

Суліма Ганна Мікалаеўна

«Тэатральны Кастрычнік» – Віцебскі ТЭРЭВСАТ і М. Шагал

12. 

Талубка Уладзімір Аляксеевіч

Рэжысура фальклорнага фестывалю

13. 

Ярмалінская Вераніка Мікалаеўна

Тэндэнцыі развіцця сучаснага тэатральнага мастацтва: драматургія, рэжысура, сцэнаграфія

Падсекцыя экраннага мастацтва

1. 

Агафонава Наталля Анатольеўна

Серыяльны экранны прадукт: фармат, структура, мастацкі патэнцыял

2. 

Бязручка Аляксандр Віктаравіч

Кінаэксперыментальная майстэрня як малавядомы эксперымент савецкай кінапедагогікі ў 20-х гадах ХХ стагоддзя

3. 

Белаокая Марына Аляксандраўна

Мастацкае тэлевяшчанне: традыцыя і сучаснасць

4. 

Голікава-Пошка Яўгенія Уладзіміраўна

Іміджавая рэклама ў экраннай культуры Беларусі

5. 

Гарбенка Ілона Генадзьеўна

Праблемныя пытанні ў рабоце гукарэжысёра на тэлебачанні

6. 

Гудзіменка Галіна Валер’еўна

Нацыянальна-культурныя традыцыі ў рэкламе банкаўскіх паслуг ва ўмовах глабалізацыі

7. 

Зубавіна Ірына Барысаўна

Метамарфозы экраннай рэальнасці ў эпоху лічбавых тэхналогій: спроба эстэтычнага асэнсавання

8. 

Карпілава Антаніна Аляксееўна

Аўдыяльныя стратэгіі сучаснага кінематографа Беларусі

9. 

Касцюковіч Марыя Георгіеўна

Сродкі і прыёмы экранізацыі-перакладання ў беларускай кінадраматургіі (на прыкладзе экранізацыі рамана І. Мележа «Людзі на балоце»)

10. 

Красінскі Анатоль Віктаравіч

Беларускае ігравое кіно: трансфармацыя рэжысёрскага стылю

11. 

Лявонава Таццяна Аляксандраўна

Фільм у серыях на беларускім тэлеэкране

12. 

Матусевіч Рустам Мікалаевіч

Чалавек учынку ў беларускім ігравым кіно (на прыкладзе трылогіі Валерыя Рыбарава)

13. 

Мураткызы Айдана

Тэндэнцыі развіцця сучаснага казахстанскага кіно

14. 

Паграбняк Галіна Пятроўна

Фарміраванне мадэлі аўтарства ў кіно

15. 

Раздалянскі Аляксандр Валер’евіч

Культурныя стэрэатыпы ў сучаснай расійскай рэкламе

16. 

Ратнікаў Генадзь Васільевіч

Мастацкі вобраз і сімвал у кінамастацтве

17. 

Сільвановіч Алег Ігаравіч

Жанрава-тэматычныя каардынаты рэпертуарнай палітыкі «Беларусьфільма»

18. 

Смірноў Аляксандр Барысавіч

Сацыяльная рэклама як феномен сучаснай культуры

19. 

Сушко Кацярына Алегаўна

Тыпалагічныя рысы сучаснай тэлеперадачы пра музыку (на матэрыяле тэлебачання Беларусі 2000-х гадоў)

20. 

Фішчук Філіп Георгіевіч

Праблемы сучаснага ўкраінскага кіно ў кантэксце міжкультурнага дыялогу

21. 

Шаройка Алена Мікалаеўна

Жанравыя асаблівасці музычных праграм сучаснага беларускага тэлебачання

Падсекцыя музычнага мастацтва

1. 

Абаніна Валянціна Уладзіміраўна

Стаўленне прадстаўнікоў хрысціянскай Царквы да музычнага мастацтва ў пачатку ХХІ ст.

2. 

Бадалаў Алег Паўлавіч

Чарнігаўскі камерны хор імя Д. Бартнянскага ў кантэксце фестывальнага руху Украіны канца ХХ – пачатку ХХI ст.

3. 

Брынза Наталля Мікалаеўна

Асаблівасці ўкраінскіх міжнародных фестываляў сучаснай акадэмічнай музыкі

4. 

Васкабойнікава Юлія Васільеўна

Сінергія харавой творчасці як фактар захавання духоўнасці

5. 

Гао Юнь

Свет дзяцінства ў мастацкай прасторы Расіі ХIХ – пачатку ХХ стагоддзя

6. 

Голікава Ларыса Фёдараўна

Уплыў нацыянальных музычных фальклорных традыцый на фарміраванне творчай індывідуальнасці беларускіх кампазітараў-класікаў

7. 

Густава Ларыса Аляксандраўна

Вучэбная рэлігійна-пеўчая практыка беларускай праваслаўнай культуры паралітургічнага тыпу ў канцы ХХ – пачатку XXI ст.: традыцыі і інавацыі

8. 

Дутчак Віялета Рыгораўна

Захаванне і папулярызацыя эпічных жанраў у выкананні бандурыстаў украінскай дыяспары мяжы ХХ – ХХІ стагоддзяў

9. 

Карась Ганна Васільеўна

Апрацоўкі беларускіх народных песень у творчасці Міхаіла Гайваронскага

10. 

Кнышова Лілія Валер’еўна

Музычная культура Данеччыны: сучасны стан і прыярытэты развіцця

11. 

Кавалёва Юлія Сяргееўна

Ля вытокаў Кіеўскай аперэты

12. 

Капыцько Наталля Аляксандраўна

Паралельная драматургія «Песні без слоў» Віктара Капыцько

13. 

Каралёва Валянціна Аляксееўна

Гадаванцы Маскоўскай кансерваторыі пачатку ХХ стагоддзя на расійскім Далёкім Усходзе і ў Японіі

14. 

Краўчанка Анастасія Ігараўна

Камерна-інструментальны ансамбль у музычным мастацтве Украіны 60-х гадоў ХХ стагоддзя

15. 

Купіна Дарына Дзмітрыеўна

Да пытання аб сучасным стане ўкраінскай арганнай культуры: жанрава-стылёвая праекцыя

16. 

Лазуцкая Надзея Францаўна

Жанр канцэрту для народных інструментаў у творчасці беларускіх кампазітараў другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя

17. 

Лісава Алена Васільеўна

З гісторыі вакальнай адукацыі ў Беларусі: Яўген Віцінг

18. 

Мдзівані Таццяна Герасімаўна

Праваслаўе ў сучаснай беларускай музыцы: асаблівасці кампазітарскай інтэрпрэтацыі

19. 

Алейнікава Эльвіра Анатольеўна

Дыялог паэзіі і музыкі ў вакальных творах М. І. Аладава

20. 

Палкіна Ірына Ігараўна

Вытокі рок-музыказнаўства ў постсавецкай прасторы

21. 

Рэдзя Валянціна Якаўлеўна

Неараманская тэндэнцыя ў творчасці Анатоля Белашыцкага (concerto romantico для фартэпіяна з аркестрам)

22. 

Сідаровіч Людміла Мікалаеўна

Нотны рукапіс эпохі барока XVII стагоддзя

23. 

Смірнова Ірына Аляксандраўна

Інструментальная эстрадная музыка Беларусі 1950–1970 гг.

24. 

Сарока-Скіба Галіна Іванаўна

Праблемы апісання, расшыфроўкі, даследавання ўнікальнага помніка нацыянальнага гімнаграфічнага мастацтва – рукапіснага пеўчага Ірмалоя квадратнай лінейнай натацыі канца XVII – пачатку XVIII стагоддзя

25. 

Стасюк Святлана Аляксандраўна

Ментальныя арыенціры жанравых архетыпаў оперы (на прыкладах творчасці М. А. Рымскага-Корсакава і Р. Вагнера)

26. 

Сяо Юань Юань

Маладыя выканаўцы джазу ў КНР

27. 

Умнова Ірына Генадзьеўна

Да праблемы новых аналітычных метадалогій (на прыкладзе вывучэння метатэкстаў кампазітара Сяргея Слонімскага)

28. 

Цмыг Галіна Паўлаўна

Хор у оперы: спецыфіка музычна-выканальніцкай і тэатральна-пастановачнай інтэрпрэтацыі (на прыкладзе мінскай пастаноўкі «Турандот» Дж. Пучыні 2013 года)

29. 

Чаплій Аляксандра Ігараўна

Украінская керамічная акарына як элемент мастацкай і музычнай культуры другой паловы ХХ – пачатку XXI стагоддзя

30. 

Шэдава Алена Віктараўна

Эстрадны музычны тэатр Беларусі

Секцыя 3. ПРАБЛЕМЫ ЭТНАЛОГІІ, АНТРАПАЛОГІІ, фалькларыстыкі і славістыкі

Падсекцыя этналогіі і антрапалогіі

1. 

Абдулаева Медзіна Шамільевна

Функцыі традыцыйнай народнай культуры ў фарміраванні мадэлі этнічнай ідэнтычнасці

2. 

Азевіч Ірына Валер’еўна

Пераходны стан памерлага ў пахавальнай абраднасці беларусаў у ХХ стагоддзі

3. 

Александронец Уладзімір Мікалаевіч

Заняткі сельскага насельніцтва Гомельскага раёна ў канцы ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя

4. 

Антановіч Алена Сяргееўна

Традыцыі харчавання беларусаў і іх выкарыстанне ў сучасным агратурызме

5. 

Антонава Алена Леанідаўна

Паняційны плюралізм як «метадалагічная траўма» культуролага

6. 

Бацяеў Васілій Фёдаравіч

Дзейнасць беларускіх грамадскіх аб’яднанняў дапамогі жанчынам у другой палове XIX – пачатку ХХ ст.

7. 

Бедырханаў Сейфедзін Анвер аглы

Этнакультурная ідэнтычнасць лезгінскага народа ў рэпрэзентацыі паэтычнай творчасці (1990-я гады)

8. 

Беляўцова Вікторыя Алегаўна

Вясельная абраднасць марыйцаў: традыцыі і навацыі (канец 1990-х гг. – першае дзесяцігоддзе 2000-х гг.)

9. 

Бех Мікалай Васільевіч

Манаграфічнае даследаванне сяла ва ўкраінскай этналогіі: задачы, методыка, вынікі

10. 

Багоніс Аляксандра Васільеўна

Традыцыйная жывёлагадоўля Жытомірскага Палесся канца ХІХ – першай паловы ХХ ст.: гісторыка-этнаграфічны аспект

11. 

Бохан Лідзія Валянцінаўна

Да праблемы вывучэння традыцый абрадава-святочнага харчавання ў Беларусі

12. 

Бункевіч Наталля Станіславаўна

Гістарыяграфія даследаванняў штодзённага харчавання татар Беларусі

13. 

Галавач Наталля Мікалаеўна

Асаблівасці ўплыву традыцый на працэс сацыялізацыі асобы

14. 

Грэбень Наталля Фёдараўна

Стан нацыянальнай культуры і асаблівасці этнічнай ідэнтычнасці студэнцкай моладзі Беларусі

15. 

Гурко Аляксандра Уладзіміраўна

Этнаграфічнае вывучэнне рэлігійных працэсаў маладога пакалення Гродзенскай вобласці ў сучасным горадзе і сяле

16. 

Дваракоўскі Канстанцін Сяргеевіч

Даследаванні сацыяльнай культуры беларусаў у 1950 – 1960-х гг. ХХ ст.

17. 

Забалоцкая Параскоўя Ерамееўна

Абрад кумысапіцця ў культуры якутаў

18. 

Зінчанка Святлана Уладзіміраўна

Колеравая сімволіка ў сакральным вымярэнні быцця ўкраінскага народа

19. 

Карбалевіч Наталля Мікалаеўна

Функцыі грамадскага сходу ў асяроддзі беларускіх сялян у другой палове XIX – пачатку XX стагоддзя

20. 

Каспяровіч Галіна Іванаўна

Традыцыі жывёлагадоўлі Рэспублікі Беларусь

21. 

Кавалевіч Марыя Сцяпанаўна

Умовы эфектыўнага развіцця сямейна-бытавой культуры дзяцей з мэтай захавання і папулярызацыі культурнай спадчыны

22. 

Кастэнка Людміла Анатольеўна

Абыходныя абрады, звязаныя з абаронай ураджаю ад птушак на Левабярэжным Палессі

23. 

Курыная Марына Андрэеўна

Вясельныя традыцыі чэхаў поўдня Украіны як складаючая іх этнічнай ідэнтычнасці (70-я гг. ХХ ст. – пачатак ХХІ ст.)

24. 

Лаўрыноўская Ірына Васільеўна

Этнакультурныя сувязі беларусаў з рускім этнасам у сучаснай святочнай культуры канца ХХ – пачатку ХХІ ст.

25. 

Ляшкевіч Алена Ігараўна

Гісторыя этналагічнага вывучэння Клічаўска-Бярэзінскага рэгіёна

26. 

Махоўская Святлана Леанідаўна

Пра тое, як «бабы бабувалы», або Асаблівасці радзільнай абраднасці ў с. Вераміеўка Чарнабаеўскага раёна Чаркаскай вобласці Украіны

27. 

Мацулька Вольга Андрэеўна

Змены ў галаўных уборах беларусаў-гараджан у 1920–1950-х гг.

28. 

Меранкова Людміла Юр’еўна

Міжнацыянальныя зносіны: праблема талерантнасці

29. 

Мішын Павел Іванавіч

Светапоглядная аснова і сімвалічныя складаючыя палескага магічнага абраду «знос»

30. 

Мішына Вера Іванаўна

Рытуальна-сімвалічныя функцыі дарогі ў традыцыйнай вясельнай абраднасці беларусаў

31. 

Аўчарук Вольга Уладзіміраўна

Антрапалагічныя аспекты філасофска-культуралагічнай спадчыны замежнай украіністыкі другой паловы ХХ стагоддзя

32. 

Аліферчык Таццяна Мікалаеўна

Вобразная і падзейная матывацыя ў прэцэдэнтных беларускіх тапонімах

33. 

Пацыенка Святлана Аляксандраўна

Традыцыі і навацыі ў духоўнай культуры магнатаў Вялікага Княства Літоўскага

34. 

Плахава Анастасія Сяргееўна

Праблема захавання этнакультурных славянскіх традыцый на постсавецкай прасторы

35. 

Пракоф’ева Юлія Сяргееўна

Сакральныя элементы ландшафту ў сістэме традыцыйных каштоўнасцей беларусаў Падзвіння

36. 

Ракава Любоў Васільеўна

Традыцыі агародніцтва беларускіх сялян у XVI – XX стст.

37. 

Рахно Канстанцін Юр’евіч

Камунікацыйныя аспекты ганчарскай магіі ва украінскай і беларускай міфалагічнай прозе

38. 

Сахарчук Юлія Васільеўна

Заходнепалескі каравайны абрад: спецыфіка абрадавых дзеянняў і сучасны стан

39. 

Сівохін Генадзь Аляксандравіч

Да пытання аб сучасных этнаграфічных даследаваннях: кейс інвентара нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі

40. 

Сірэнка Сяргей Васільевіч

Валок-сежнік: асаблівасці будовы і спосабы лоўлі

41. 

Стысло Аксана Васільеўна

Кірмаш як з’ява ўкраінскай традыцыйнай культуры

42. 

Тамашэўскі Сяргей Міхайлавіч

Роля ручной лепкі з гліны ў фарміраванні этнічнай творчасці дзяцей

43. 

Фурсава Алена Фёдараўна

Масавыя маленні («ад бяздожджа», «аранне ракі») беларускіх перасяленцаў поўдня Заходняй Сібіры ў ХХ ст.

44.

Цяпкова Ганна Іванаўна

Заняткі жыхароў беларускіх мястэчак

45. 

Шарая Вольга Мікалаеўна

Культавыя аб’екты лакальнага характару і звязаныя з імі вераванні (на прыкладзе культу «Грушка» ў Камянецкім раёне)

46. 

Шэйбак Вадзім Віктаравіч

Фарміраванне і дзейнасць гродзенскага татарскага грамадскага аб’яднання (канец 1980 – пачатак 1990-х гг.)

47. 

Шышкова Вольга Віктараўна

Талерантнасць як аснова нацыянальнай раўнавагі ў грамадстве

48. 

Шрубок Аляксандра Уладзіміраўна

Вывучэнне духоўнай культуры Заходняй Беларусі польскімі этнолагамі ў міжваенны перыяд

49. 

Шчэрбань Алена Васільеўна

Да пытання аб маркёрах змяненняў у традыцыйнай культуры Украіны (на прыкладзе гліняных друшлякоў)

50. 

Яшчанка Аксана Рыгораўна

Танцавальныя вечары ў культуры сельскага насельніцтва Гомельшчыны

Падсекцыя фалькларыстыкі і славістыкі

1. 

Агеева Людміла Яўгенаўна

Астральная сімволіка ў міфалогіі: Одзін

2. 

Акуліч Юлія Яўгенаўна

Песенныя камунікацыйныя структуры ў кантэксце вясельнай абраднасці Гомельшчыны: функцыя, мастацкая форма

3. 

Алфёрава Алена Генадзьеўна

Двор як паэтычны вобраз у беларускіх і ўкраінскіх вясельных песнях

4. 

Блоцкая Кацярына Міхайлаўна

Асаблівасці купальскага абрадавага комплексу на Заходнім Палессі

5. 

Барысюк Таццяна Пятроўна

Фальклорныя і сучасныя паэтычныя жанры

6. 

Булыгін Канстанцін Канстанцінавіч

Традыцыі фальклору ў сучаснай культуры

7. 

Варфаламеева Тамара Барысаўна

Каравайны абрад беларускага вяселля: лакальныя традыцыі, сучасны стан

8. 

Галько Аксана Юр’еўна

Сямейныя традыцыі ўкраінцаў Карпат (на прыкладзе святкавання зімовага каляндарнага цыкла этнаграфічнай групы бойкаў)

9. 

Дзмітрук Ганна Алегаўна

Выкарыстанне жанраў украінскага дзіцячага фальклору ў дашкольных навучальных установах

10. 

Дучыц Людміла Уладзіміраўна, Клімковіч
Ірына Яўгенаўна

Узвышшы ў традыцыйным светапоглядзе беларусаў

11. 

Кастрыца Алена Аляксандраўна

Асаблівасці псіхалагізму ў лірычных песнях беларусаў

12. 

Кенджакулава Айнур

Казахскі абрадавы фальклор і сучаснасць

13. 

Кавалёва Рыма Мадэстаўна

Каляндарна-абрадавая песня як узор герметычнага тэксту

14. 

Караткевіч Вольга Іванаўна

Праблемы рэканструкцыі і папулярызацыі традыцыйнага магілёўскага Купалля ў ХХІ стагоддзі

15. 

Кухаронак Таццяна Іванаўна

Сучасны стан каляндарнай абраднасці беларусаў (на прыкладзе калядна-навагодніх абыходаў)

16. 

Лявонава Наталля Уладзіміраўна

Том «Фальклор беларусаў Сібіры і Далёкага Усходу. Частка першая»: прынцыпы падрыхтоўкі і навуковы патэнцыял выдання

17. 

Мацюхіна Таццяна Барысаўна

Сімвалічнае значэнне фальклорных вобразаў у імпрэсіянісцка-скіраванай творчасці І. Буніна

18. 

Мятліцкая Ганна Мікалаеўна

Велікодная сімволіка ў паэзіі Янкі Купалы перыяду «Нашай нівы»

19. 

Новак Валянціна Станіславаўна

Традыцыі сямейнай абраднасці Лельчыцкага раёна Гомельскай вобласці

20. 

Аляшкевіч
Таццяна Анатольеўна

Фонасемантычныя асаблівасці беларускіх замоў

21. 

Паўлава Алена Пятроўна

Вобразы каравайніц у вясельнай абрадавай паэзіі беларусаў

22. 

Саўчанка Ганна Пятроўна

Балады-загадкі ў песенным рэпертуары жыхароў Гомельшчыны

23. 

Сіманава Марыя Уладзіміраўна

Калыханка як асобны від фальклору ў іспанамоўных краінах Новага Свету

24. 

Цюрыкава Алена Вітальеўна

«Разважанні ля параднага пад’езда»: Аб праблемах сучаснага фальклорнага выканальніцтва

25. 

Чарнігавец Алена Мікалаеўна

Праблема захавання і папулярызацыі дзіцячага фальклору ў паўночна-заходнім рэгіёне Украіны

26. 

Шарыфава Саліда Шамед кызы

Узаемаадносіны рамана з фальклорам

27. 

Швед Іна Анатольеўна

Да пытання аб міфалагічнай камунікацыі чалавека з жывёламі

СЕКЦЫЯ 4. Праблемы захавання і папулярызацыі культурнай спадчыны

Падсекцыя праблемы традыцый і навацый у культурнай спадчыне

1. 

Вазміцель Ірына Георгіеўна

Рэальны свет і віртуальная прастора: новыя праблемы культуры інфармацыйнага грамадства

2. 

Гавеля Аксана Мікалаеўна

Рэалізацыя шматбаковай дзейнасці суб’ектаў культурных каштоўнасцей у сучаснай Украіне

3. 

Ільін Іван Вітальевіч,
Мардзян Саркіс Рубенавіч

Мінулае, сучаснае і будучае Расіі праз прызму нацыянальнага характару (па творах І. А. Ільіна)

4. 

Іанесаў Уладзімір Іванавіч

Традыцыі і інавацыі ў сацыядынаміцы культуры: артэфакты трансфармацыі

5. 

Кісялёва Надзея Аляксандраўна

Катэгарыяльная інтэрпрэтацыя феномена кахання ў кантэксце самабытнасці рускай культуры

6. 

Карніцкая Ларыса Анатольеўна

Прафесійная адукацыя як сродак захавання і папулярызацыі культурнай спадчыны

7. 

Косць Святлана Пятроўна

Уплыў мас-медыя на свядомасць моладзі ва ўмовах глабалізацыйных працэсаў

8. 

Крывашэй Дзмітрый Антонавіч

Дзяржаўная культурная палітыка ў Беларусі і традыцыйная культура

9. 

Латышкевіч Маргарыта Юр’еўна

Грані эстэтызацыі жорсткага: фэнтэзі, фан-фікшн і жорсткі раманс

10. 

Медвідзь Наталля Васільеўна

Культурная спадчына Рыгора Скаварады – настаўніка, гуманіста і дэмакрата

11. 

Морар Марына Міхайлаўна

Метадалагічная інтэграцыя выканальніцкіх адукацыйных арэалаў

12. 

Масквічова Юлія Аляксандраўна

Спецыфіка рэгіянальных даследаванняў сацыякультурных змяненняў у сучаснай Украіне

13. 

Маталкіна Вольга Мікалаеўна

Прафесійны слэнг як сродак выражэння нацыянальна-культурных асаблівасцяў PR-дзейнасці

14. 

Маруноў Аляксандр Аляксандравіч

Візуальнае пазіцыяніраванне гісторыка-культурнай спадчыны Мінскай вобласці ў электронных СМІ

15. 

Пірашэнка Святлана Юр’еўна

Экзістэнцыяльны тып мастацкай свядомасці: канцэптуальныя і змястоўныя дамінанты

16. 

Прасолава Вольга Аляксандраўна

Праблема сімулякра ў філасофіі Ж. Бадрыяра

17. 

Радзіеўскі Віталь Аляксандравіч

Да праблемы класіфікацыі субкультур у кантэксце захавання і папулярызацыі ўкраінскай культурнай спадчыны ў перыяд нацысцкай акупацыі

18. 

Сяргеева Іна Іванаўна

Інфармацыйныя тэхналогіі ў культурнай прасторы дзяржавы

19. 

Сарока Іван Іванавіч

Да пытання змястоўнага вызначэння паняцця «ілюстраваны падтэкст»

20. 

Спірына Алена Аляксандраўна

Мадэлі нацыянальных культурных палітык ва ўмовах глабалізацыі

21. 

Сцебляцова Вольга Валер’еўна,
Вярыжнікаў Уладзімір Аляксандравіч

Культуралагічная значнасць сучаснага навукова-тэхнічнага прагрэсу

22. 

Фядотава Аксана Алегаўна

Праверкі архіўных і бібліятэчных устаноў у кантэксце наступлення на ўкраінскую культуру ў 1934 – 1935 гадах

23. 

Шчарбакова Святлана Пятроўна

Праблема светапогляднага крызісу чалавека ва ўмовах глабалізацыі

Падсекцыя музеязнаўства

1. 

Ануфрыеў Алег Мікалаевіч

Нацыянальны музей народнай архітэктуры і побыту Украіны: новыя глабальныя тэндэнцыі функцыянавання і сучасныя тэхналогіі арганізацыі вольнага часу ў музеях-скансэнах (праблемы, інавацыйныя падыходы і новыя выклікі ў ХХІ стагоддзі)

2. 

Богдан Паліна Аляксандраўна

Мастацкія асаблівасці традыцыйных тканых ручнікоў Бярэзіншчыны

3. 

Віннікава Марыя Мікалаеўна

Традыцыйная беларуская сарочка ў матэрыяльным і духоўным аспектах

4. 

Валянюк Наталля Мікалаеўна

Аналіз тэхнік народнай вышыўкі Тэрнопальскай вобласці ў ХХ стагоддзі (мастацтвазнаўчы аспект)

5. 

Варатнікова Аксана Аляксееўна

Графіці на прасніцах: аб’екты і тэорыя вывучэння

6. 

Герасімёнак Дзмітрый Васільевіч

Экспанаванне нумізматычных калекцый у музеях г. Мінска

7. 

Гермацкая Наталля Уладзіміраўна

Інтэрпрэтацыя дома-куфра з калекцыі Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту ў кантэксце развіцця народнага лялечнага тэатра батлейкі

8. 

Горская Аліса Сяргееўна, Малікава Іванна Валер’еўна

Музей і наведвальнік. Формы пазамузейных зносін

9. 

Дзямідава Надзея Мікалаеўна

Характарыстыка распаўсюджвання сюжэта Пакроў Багародзіца ў беларускім іканапісе на аснове калекцыі жывапісу АСБК

10. 

Краснова Яўгенія Леанідаўна

Роля музейнай экспазіцыі ў захаванні і папулярызацыі традыцыйнай беларускай культуры

11. 

Міхайлец Міхаіл Анатольевіч

Катэгорыя «ахова» ў святле Канвенцыі ЮНЕСКА аб ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны 2003 года

12. 

Пісарэнка Валянціна Рыгораўна

Да пытання аб рэканструкцыі іканастаса ў экспазіцыі інтэр’ера Спаса-Праабражэнскай царквы з вёскі Барань Аршанскага раёна

13. 

Папэнюк Уладзімір Мікалаевіч

Ківоты цэркваў Гуцульшчыны другой паловы ХIХ–ХХ ст. у кантэксце вывучэння і папулярызацыі культурнай спадчыны

14. 

Рудзь Яна Сяргееўна

Развіццё сельскага зялёнага турызму як перспектыўны напрамак у справе захавання і папулярызацыі культурнай спадчыны (на прыкладзе Украіны)

15. 

Сівалап Таццяна Яўгенаўна

Актуальныя праблемы сучаснай нацыянальнай палітыкі ў сферы захавання прыроднай і культурнай спадчыны

16. 

Тацііўская Інэса Пятроўна

Вяртанне культурных каштоўнасцей Украіны і сістэматызацыя баз даных пра іх на сучасным этапе

17. 

Юрчанка Кацярына Сяргееўна

Да пытання захавання ўнікальных культурных каштоўнасцей (на прыкладзе ўкраінскага і беларускага ахвярнікаў XVIII – XIX стст.)

Спіс удзельнікаў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі

 

Імя, імя па бацьку

Пасада, ступень, званне

Абаніна Валянціна Уладзіміраўна

УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», аспірант кафедры беларускай мастацкай і сусветнай культуры, метадыст II катэгорыі аддзела менеджменту якасці адукацыі

Абдулаева Медзіна Шамільевна

Дагестанскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт, факультэт музыкі, дацэнт, загадчык кафедры музыказнаўства, харавога дырыжыравання і методыкі музычнай адукацыі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Агафонава Наталля Анатольеўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, старшы навуковы супрацоўнік аддзела экранных мастацтваў, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт

Агеева Людміла Яўгенаўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, малодшы навуковы супрацоўнік аддзела старажытнабеларускай культуры

Адула Тадэвуш Іванавіч

Інстытут філасофіі НАН Беларусі, загадчык Цэнтра сацыяльна-філасофскіх і антрапалагічных даследаванняў, доктар філасофскіх навук, прафесар

Акуліч Юлія Яўгенаўна

Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны, выкладчык кафедры англійскай мовы

Азевіч Ірына Валер’еўна

УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт», выкладчык, магістр гістарычных навук

Алейнікава Эльвіра Анатольеўна

УА «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі», загадчык кафедры гісторыі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт

Александронец Уладзімір Мікалаевіч

Аддзел адукацыі, спорту і турызму Гомельскага раённага выканаўчага камітэта, загадчык раённага вучэбна-метадычнага кабінета, магістр гістарычных навук

Аліферчык Таццяна Мікалаеўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, загадчык сектара этналінгвістыкі і фальклору, кандыдат філалагічных навук

Алфёрава Алена Генадзьеўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, загадчык сектара «Духоўныя традыцыі ў народнай архітэктуры», кандыдат філалагічных навук

Аляшкевіч Таццяна Анатольеўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, малодшы навуковы супрацоўнік, кандыдат філалагічных навук

Андрушка Людміла Мікалаеўна

Львоўскі дзяржаўны ўніверсітэт унутраных спраў, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт кафедры ўкраіназнаўства, дацэнт

Анішчанка Алена Валерыеўна

Інстытут педагагічнай адукацыі і адукацыі дарослых Нацыянальнай акадэміі педагагічных навук Украіны, старшы навуковы супрацоўнік аддзела андрагогікі, доктар педагагічных навук

Антановіч Алена Сяргееўна

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, магістр гістарычных навук

Антонава Алена Леанідаўна

Белгарадскі дзяржаўны інстытут мастацтваў і культуры, дацэнт, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт

Ануфрыеў Алег Мікалаевіч

Нацыянальны музей архітэктуры і побыту Украіны, старшы навуковы супрацоўнік экспазіцыі «Украінскае сяло 60 – 70-х гадоў», кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Аўчарук Вольга Уладзіміраўна

Нацыянальная акадэмія кіраўнічых кадраў культуры і мастацтваў, прафесар кафедры тэорыі і гісторыі культуры, кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Бабіцкая Вольга Пятроўна

Сібірскі дзяржаўны індустрыяльны ўніверсітэт, кафедра замежных моў, дацэнт

Багоніс Аляксандра Васільеўна

Тэрнопальскі нацыянальны эканамічны ўніверсітэт, выкладчык кафедры ўкраіназнаўства

Бадалаў Алег Паўлавіч

Чарнігаўскі інстытут мастацтваў і менеджменту культуры Нацыянальнай акадэміі кіраўнічых кадраў культуры і мастацтваў, выкладчык

Байтасава Аміна Рахімжанаўна

Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту, вядучы навуковы супрацоўнік

Балуненка Ірына Іванаўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, аспірант

Барысюк Таццяна Пятроўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, малодшы навуковы супрацоўнік

Бацяеў Васілій Фёдаравіч

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, старшы навуковы супрацоўнік аддзела архітэктуры, кандыдат гістарычных навук

Баярка-Далжэнка Вікторыя Аляксандраўна

Львоўская нацыянальная акадэмія мастацтваў, старшы лабарант кафедры грамадска-гуманітарных навук, аспірант, магістр мастацтвазнаўства

Бедырханаў Сейфедзін Анвер аглы

Інстытут мовы, літаратуры і мастацтва імя Г. Цадасы Дагестанскага навуковага цэнтра Расійскай акадэміі навук, старшы навуковы супрацоўнік аддзела літаратуры, кандыдат філалагічных навук

Беляўцова Вікторыя Алегаўна

Акрэдытавная адукацыйная прыватная ўстанова вышэйшай прафесійнай адукацыі «Маскоўскі фінансава-юрыдычны ўніверсітэт МФЮА», старшы выкладчык кафедры гуманітарных дысцыплін, кандыдат гістарычных навук

Белаокая Марына Аляксандраўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, навуковы супрацоўнік аддзела экранных мастацтваў, кандыдат мастацтвазнаўства

Бех Мікалай Васільевіч

Інстытут мастацтвазнаўства, фалькларыстыкі і этналогіі імя М.Ф.Рыльскага НАН Украіны, малодшы навуковы супрацоўнік аддзела «Украінскі этналагічны центр»

Блоцкая Кацярына Міхайлаўна

Інстытут падрыхтоўкі навуковых кадраў НАН Беларусі, магістрант кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін

Богдан Паліна Аляксандраўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, малодшы навуковы супрацоўнік аддзела старажытнабеларускай культуры

Бохан Лідзія Валянцінаўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, аспірант

Брынза Наталля Мікалаеўна

Нацыянальная акадэмія кіраўнічых кадраў культуры і мастацтваў, магістрант кафедры менеджменту сацыякультурнай дзейнасці і знешнекультурных сувязей

Булыгін Канстанцін Канстанцінавіч

ФДБОУ ВПА «Арлоўскі дзяржаўны інстытут эканомікі і гандлю», магістрант

Бункевіч Наталля Станіславаўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, малодшы навуковы супрацоўнік аддзела народазнаўства

Бязручка Аляксандр Віктаравіч

Інстытут тэлебачання, кіно і тэатра Кіеўскага міжнароднага ўніверсітэта, намеснік дырэктара, загадчык кафедры кіна-, тэлемастацтва, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт, прафесар кафедры кіна-, тэлемастацтва

Бяляева Святлана Сяргееўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, малодшы навуковы супрацоўнік

Варфаламеева Тамара Барысаўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, старшы навуковы супрацоўнік аддзела музычнага мастацтва і этнамузыкалогіі, кандыдат мастацтвазнаўства

Вазміцель Ірына Георгіеўна

УА ФПБ «Міжнародны ўніверсітэт «МІПСА», дацэнт кафедры эканомікі і менеджмента

Валянюк Наталля Мікалаеўна

Крамянецкі абласны гуманітарна-педагагічны інстытут імя Т. Шаўчэнкі, выкладчык жывапісу і малявання, суіскальнік навуковай ступені

Варанкова Ірына Яўгенаўна

ФДБОУ ВПА «Арлоўскі дзяржаўны інстытут эканомікі і гандлю», прафесар, загадчык кафедры гісторыі, філасофіі, рэкламы і сувязей з грамадскасцю, доктар гістарычных навук, дацэнт

Варатнікова Аксана Аляксееўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, малодшы навуковы супрацоўнік

Васкабойнікава Юлія Васільеўна

Харкаўская дзяржаўная акадэмія культуры, старшы выкладчык, кандыдат мастацтвазнаўства

Віннікава Марыя Мікалаеўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, старшы навуковы супрацоўнік аддзела старажытнабеларускай культуры, кандыдат мастацтвазнаўства

Вяргоўская Марыя Сяргееўна

Нацыянальны музей народнай архітэктуры і побыту Украіны, навуковы супрацоўнік

Вярыжнікаў Уладзімір Аляксандравіч

ФДБОУ ВПА «Арлоўскі дзяржаўны інстытут эканомікі і гандлю», магістрант

Гавеля Аксана Мікалаеўна

Нацыянальная акадэмія кіраўнічых кадраў культуры і мастацтваў, прафесар кафедры грамадскіх навук, дактарант, кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Галавач Наталля Мікалаеўна

Нацыянальная акадэмія кіраўнічых кадраў культуры і мастацтваў, дацэнт кафедры менеджменту соцыякультурнай дзейнасці і знешнекультурных сувязей

Галак Уладзімір Анатольевіч

Тэатральны рух «Дзверы», заснавальнік і каардынатар, магістр мастацтвазнаўства

Галько Аксана Юр’еўна

Нацыянальны музей народнай архітэктуры і побыту Украіны, начальнік навукова-даследчага аддзела «Украінскае сяло 60 – 70-х гадоў», кандыдат гістарычных навук

Гао Юнь

УА «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі», аспірант кафедры гісторыі музыкі

Гарбенка Ілона Генадзьеўна

Нацыянальная акадэмія кіраўнічых кадраў культуры і мастацтваў, магістрант кафедры рэжысуры

Гаркус Алег Зіноўевіч

Косаўскі інстытут дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ЛНАМ, загадчык аддзялення мастацкага металу кафедры ДПМ, старшы выкладчык, аспірант

Герасімёнак Дзмітрый Васільевіч

УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», магістрант

Гермацкая Наталля Уладзіміраўна

Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту, старшы навуковы супрацоўнік

Голікава Ларыса Фёдараўна

УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», начальнік аддзела менеджменту якасці адукацыі, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт

Голікава-Пошка Яўгенія Уладзіміраўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, навуковы супрацоўнік аддзела экранных мастацтваў, кандыдат мастацтвазнаўства

Горская Аліса Сяргееўна

Нацыянальны Кіева-Пячорскі гісторыка-культурны запаведнік, вядучы навуковы супрацоўнік навукова-даследчага аддзела інфармацыйна-аналітычнай работы і праграм развіцця запаведніка

Гранецкая Лілія

Бельцкі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя А. Русо, кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Грэбень Наталля Фёдараўна

ПУА «Беларускі інстытут правазнаўства», старшы выкладчык

Гудзіменка Галіна Валер’еўна

ФДБОУ ВПА «Арлоўскі дзяржаўны інстытут эканомікі і гандлю», прафесар, прарэктар па выхаваўчай рабоце, доктар эканамічных навук, дацэнт

Гурко Аляксандра Уладзіміраўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, загадчык аддзела народазнаўства, доктар гістарычных навук, дацэнт

Густава Ларыса Аляксандраўна

УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», дацэнт, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт

Дарохін Павел Андрэевіч

УА «Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў», лабарант кафедры гуманітарных дысцыплін

Дваракоўскі Канстанцін Сяргеевіч

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, магістр гістарычных навук, аспірант

Дзербіна Галіна Вячаславаўна

Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

Дзямідава Надзея Мікалаеўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, малодшы навуковы супрацоўнік аддзела старажытнабеларускай культуры

Дзмітрук Ганна Алегаўна

Нацыянальны педагагічны ўніверсітэт імя М. П. Драгаманава, Інстытут развіцця дзіцяці, асістэнт кафедры тэорыі і гісторыі дашкольнай педагогікі

Дубянецкі Эдуард Станіслававіч

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт імя М.Танка, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела тэорыі і гісторыі беларускай культуры, кандыдат гістарычных навук

Дутчак Віялета Рыгораўна

Прыкарпацкі нацыянальны ўніверсітэт імя В. Стэфаніка, загадчык кафедры народных інструментаў і музычнага фальклору, кандыдат мастацтвазнаўства, прафесар

Дучыц Людміла Уладзіміраўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, старшы навуковы супрацоўнік, кандыдат гістарычных навук

Жукава Вольга Міхайлаўна

УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», магістр педагагічных навук, аспірант

Забалоцкая Параскоўя Ерамееўна

ФДБОУ ВПА «Арктычны дзяржаўны інстытут мастацтваў і культуры», дацэнт кафедры мастацтвазнаўства, кандыдат мастацтвазнаўства

Зайчанка Святлана Мар’янаўна

Нацыянальная акадэмія кіраўнічых кадраў культуры і мастацтваў, аспірант

Зінчанка Святлана Уладзіміраўна

Інстытут педагагічнай адукацыі і адукацыі дарослых Нацыянальнай акадэміі педагагічных навук Украіны, старшы навуковы супрацоўнік аддзела андрагогікі, кандыдат педагагічных навук

Зубавіна Ірына Барысаўна

Нацыянальная акадэмія мастацтваў Украіны, вучоны сакратар аддзялення кінамастацтва, доктар мастацтвазнаўства, дацэнт

Іанесаў Уладзімір Іванавіч

Самарская дзяржаўная акадэмія культуры і мастацтваў, прафесар, загадчык кафедры тэорыі і гісторыі культуры, дырэктар Міжнароднай школы вышэйшых культуралагічных даследаванняў, прэзідэнт Самарскага культуралагічнага таварыства «Артэфакт – культурная разнастайнасць», рэдактар міжнароднага навуковага часопіса «Креативная экономика и социальные инновации» CІ ВШПП

Ільін Іван Вітальевіч

ФДБОУ ВПА «Арлоўскі дзяржаўны інстытут эканомікі і гандлю», аспірант

Кавалёва Рыма Мадэстаўна

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, дацэнт кафедры тэорыі літаратуры, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Кавалёва Юлія Сяргееўна

Нацыянальная акадэмія кіраўнічых кадраў культуры і мастацтваў, суіскальнік навуковай ступені

Кавалевіч Марыя Сцяпанаўна

УА «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна», кіраўнік Цэнтра «Профарыенцір», кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Каваленка Наталля Паўлаўна

Нацыянальная акадэмія кіраўнічых кадраў культуры і мастацтваў, старшы выкладчык, аспірант

Каляга Ала Васільеўна

Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы, факультэт мастацтваў і дызайну, старшы выкладчык кафедры выяўленчага мастацтва

Камінская Іна Васільеўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, малодшы навуковы супрацоўнік

Капыцько Наталля Аляксандраўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, навуковы супрацоўнік, кандыдат мастацтвазнаўства

Карніцкая Ларыса Анатольеўна

Хмяльніцкі нацыянальны ўніверсітэт, кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Каралёва Валянціна Аляксееўна

Інстытут гісторыі, археалогіі і этнагафіі народаў Далёкага Усходу Далёкаўсходняга аддзялення РАН, старшы навуковы супрацоўнік, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Карась Ганна Васільеўна

Прыкарпацкі нацыянальны ўніверсітэт імя В. Стэфаніка, прафесар кафедры харавога дырыжыравання Інстытута мастацтваў, кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Караткевіч Вольга Іванаўна

ДУА «Палац дзяцей і моладзі “Золак”», педагог дадатковай адукацыі

Карбалевіч Наталля Мікалаеўна

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, аспірантка кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў, магістр гістарычных навук

Кароза Ганна Ігараўна

УА «Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт», старшы выкладчык

Карпілава Антаніна Аляксееўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, загадчык аддзела экранных мастацтваў, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт

Карчэўская Наталля Уладзіміраўна

УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», дацэнт кафедры харэаграфіі, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт

Каспяровіч Галіна Іванаўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, вядучы навуковы супрацоўнік, доктар гістарычных навук, дацэнт

Кастрыца Алена Аляксандраўна

УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны», дацэнт кафедры беларускай культуры і фалькларыстыкі, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Кастэнка Людміла Анатольеўна

Нацыянальны музей народнай архітэктуры і побыту Украіны, старшы навуковы супрацоўнік

Касцюковіч Марыя Георгіеўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, малодшы навуковы супрацоўнік, кандыдат мастацтвазнаўства

Кенджакулава Айнур

Інстытут літаратуры і мастацтваў імя М. Аўэзава, мастацтвазнаўца аддзела выяўленчых мастацтваў

Кёнігсберг Кацярына Якаўлеўна

УА «Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў», начальнік аддзела міжнародных сувязей

Кісялёва Надзея Аляксандраўна

ФДБОУ ВПА «Арлоўскі дзяржаўны інстытут эканомікі і гандлю», старшы выкладчык кафедры гісторыі, філасофіі, рэкламы і сувязей з грамадскасцю

Кішчук Наталля Мікалаеўна

Косаўскі інстытут прыкладнога і дэкаратыўнага мастацтва ЛНАМ, выкладчык, магістр

Клімковіч
Ірына Яўгенаўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, малодшы навуковы супрацоўнік

Кнышова Лілія Валер’еўна

Данецкая дзяржаўная музычная акадэмія імя С.С. Пракоф’ева, канцэртмайстар, суіскальнік навуковай ступені

Конанава-Грыгалец
Ганна Уладзіміраўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, аспірант

Косць Святлана Пятроўна

Львоўскі дзяржаўны ўніверсітэт унутраных спраў, дацэнт кафедры ўкраіназнаўства, кандыдат навук па сацыяльных камунікацыях

Краўчанка Анастасія Ігараўна

Нацыянальная акадэмія кіраўнічых кадраў культуры і мастацтваў, аспірант

Красінскі Анатоль Віктаравіч

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, галоўны навуковы супрацоўнік аддзела экранных мастацтваў, доктар мастацтвазнаўства, прафесар

Краснова Яўгенія Леанідаўна

УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», выкладчык, кандыдат культуралогіі

Крывашэй Дзмітрый Антонавіч

ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі», старшы навуковы супрацоўнік аддзела найноўшай гісторыі Рэспублікі Беларусь, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Кукуруза Надзея Віктараўна

Інстытут мастацтваў Прыкарпацкага нацыянальнага ўніверсітэта імя В. Стэфаніка, дацэнт кафедры тэатральнага і харэаграфічнага мастацтва, дацэнт

Купіна Дарына Дзмітрыеўна

Данецкая дзяржаўная музычная акадэмія імя С.С. Пракоф’ева, старшы выкладчык кафедры тэорыі музыкі

Курыная Марына Андрэеўна

Інстытут мастацтвазнаўства, фалькларыстыкі і этналогіі імя М. Рыльскага НАН Украіны, малодшы навуковы супрацоўнік, кандыдат гістарычных навук

Кухаронак Таццяна Іванаўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, старшы навуковы супрацоўнік аддзела народазнаўства, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Лаўрыноўская Ірына Васільеўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, малодшы навуковы супрацоўнік аддзела народазнаўства

Лазуцкая Надзея Францаўна

УА «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі», аспірант кафедры гісторыі музыкі

Латышкевіч Маргарыта Юр’еўна

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філалагічны факультэт, ВНЛ беларускага фальклору, лабарант 1 квал. катэгорыі, аспірант кафедры тэорыі літаратуры

Лісава Алена Васільеўна

УА «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі», загадчык навукова-даследчага аддзела, дацэнт кафедры тэорыі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства

Лугавая Алена Канстанцінаўна

Акадэмія рускага балета імя А.Я. Ваганавай, дацэнт, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт

Лявонава Наталля Уладзіміраўна

Новасібірская дзяржаўная кансерваторыя (акадэмія) імя М.І. Глінкі, прафесар кафедры этнамузыказнаўства, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт

Лявонава Таццяна Аляксандраўна

Прадстаўніцтва МТРК «Мір» у Рэспубліцы Беларусь, спецыяліст аддзела маркетынгу, прамаціравання і інтэрнэт-вяшчання

Ляшкевіч Алена Ігараўна

Інстытут падрыхтоўкі навуковых кадраў НАН Беларусі, магістрант

Малікава Іванна Валер’еўна

Нацыянальны Кіева-Пячорскі гісторыка-культурны запаведнік, старшы навуковы супрацоўнік навукова-даследчага аддзела мультымедыя тэхналогій

Мардзян Саркіс Рубенавіч

ФДБОУ ВПА «Арлоўскі дзяржаўны інстытут эканомікі і гандлю», аспірант

Маруноў Аляксандр Аляксандравіч

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, малодшы навуковы супрацоўнік аддзела народазнаўства

Масквічова Юлія Аляксандраўна

Прыкарпацкі нацыянальны ўніверсітэт імя В. Стэфаніка, аспірант

Маталкіна Вольга Мікалаеўна

ФДБОУ ВПА «Арлоўскі дзяржаўны інстытут эканомікі і гандлю», АНО «Школа “Веда”», педагог дадатковай адукацыі

Матусевіч Рустам Мікалаевіч

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, магістр мастацтвазнаўства, аспірант

Мацюхіна Таццяна Барысаўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, малодшы навуковы супрацоўнік аддзела тэорыі і гісторыі літаратуры, кандыдат філалагічных навук

Махоўская Святлана Леанідаўна

Інстытут мастацтвазнаўства, фалькларыстыкі і этналогіі імя М. Ф. Рыльскага НАН Украіны, мастацтвазнаўца І катэгорыі, кандыдат гістарычных навук

Мацулька Вольга Андрэеўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, аспірант

Мдзівані Таццяна Герасімаўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела музычнага мастацтва і этнамузыкалогіі, доктар мастацтвазнаўства, прафесар

Медвідзь Наталля Васільеўна

Львоўскі дзяржаўны ўніверсітэт унутраных спраў, дацэнт кафедры ўкраіназнаўства

Меранкова Людміла Юр’еўна

ФДБОУ ВПА «Арлоўскі дзяржаўны інстытут эканомікі і гандлю», дацэнт кафедры гісторыі, філасофіі, рэкламы і сувязей з грамадскасцю, кандыдат псіхалагічных навук

Міхайлец Міхаіл Анатольевіч

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, дацэнт, кандыдат гістарычных навук

Мішын Павел Іванавіч

УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт», старшы выкладчык

Мішына Вера Іванаўна

УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт», старшы выкладчык

Морар Марына Міхайлаўна

Бельцкі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя А. Русо, дацэнт кафедры мастацтва і мастацкага выхавання, кандыдат педагагічных навук

Мураткызы Айдана

Інстытут літаратуры і мастацтваў імя М. Аўэзава, малодшы навуковы супрацоўнік аддзела тэатра і кіно, магістрант педагагічнага ўніверсітэта імя Абая

Мятліцкая Ганна Мікалаеўна

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, старшы выкладчык кафедры беларускай літаратуры і культуры, кандыдат філалагічных навук

Налівайка Людміла Дзмітрыеўна

Сучасны музей беларускага мастацтва, вядучы навуковы супрацоўнік, кандыдат мастацтвазнаўства

Новак Валянціна Станіславаўна

УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны», загадчык кафедры беларускай культуры і фалькларыстыкі, доктар філалагічных навук, прафесар

Павяльчук Іванна Андрэеўна

Львоўская нацыянальная акадэмія мастацтваў, дактарант, кандыдат мастацтвазнаўства, заслужаны мастак Украіны

Паграбняк Галіна Пятроўна

Нацыянальная акадэмія кіраўнічых кадраў культуры і мастацтваў, прафесар кафедры рэжысуры, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт

Падгурская Стэла Станіславаўна

Хмяльніцкая гуманітарна-педагагічная акадэмія, выкладчык кафедры замежнай літаратуры і культуралогіі

Палкіна Ірына Ігараўна

Нацыянальная акадэмія кіраўнічых кадраў культуры і мастацтваў, аспірант

Палутрэнка Ульяна Багданаўна

Івана-Франкоўскі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт нафты і газу, факультэт архітэктуры турыстычных комплексаў, кафедра архітэктурнага праектавання, выкладчык

Папэнюк Уладзімір Мікалаевіч

Косаўскі інстытут прыкладнога і дэкаратыўнага мастацтва Львоўской нацыянальнай акадэміі мастацтваў, выкладчык кафедры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, аспірант Прыкарпацкага нацыянальнага ўніверсітэта імя В. Стэфаніка

Паўлава Алена Пятроўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, магістр філалагічных навук, аспірант

Пацыенка Святлана Аляксандраўна

УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», дацэнт кафедры менеджменту сацыяльна-культурной дзейнасці, кандыдат культуралогіі

Пірашэнка Святлана Юр’еўна

Хмяльніцкая гуманітарна-педагагічная акадэмія, дацэнт кафедры замежнай літаратуры і культуралогіі, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Пісарэнка Валянціна Рыгораўна

Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту, старшы навуковы супрацоўнік

Плахава Анастасія Сяргееўна

ФДБОУ ВПА «Арлоўскі дзяржаўны інстытут эканомікі і гандлю», магістр

Пракопава Наталля Леанідаўна

ФДБУ вышэйшай прафесійнай адукацыі Кемераўскі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, прафесар, дырэктар Інстытута театра, дацэнт, кандыдат мастацтвазнаўства, доктар культуралогіі

Пракоф’ева Юлія Сяргееўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, малодшы навуковы супрацоўнік аддзела народазнаўства, магістр гістарычных навук

Прасолава Вольга Аляксандраўна

ФДБОУ ВПА «Арлоўскі дзяржаўны інстытут эканомікі і гандлю», асістэнт кафедры гісторыі, філасофіі, рэкламы і сувязей з грамадскасцю

Прохарцава Таццяна Алегаўна

УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», выкладчык

Радзіеўскі Віталь Аляксандравіч

Кіеўскі нацыянальны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі культуры, кандыдат культуралогіі, дацэнт

Раздалянскі Аляксандр Валер’евіч

ФДБОУ ВПА «Арлоўскі дзяржаўны інстытут эканомікі і гандлю», асістэнт кафедры гісторыі, філасофіі, рэкламы і сувязей з грамадскасцю

Ракава Любоў Васільеўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела народазнаўства, доктар гістарычных навук

Ратнікаў Генадзь Васільевіч

УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», кафедра беларускай і сусветнай мастацкай культуры, прафесар, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт

Рахно Канстанцін Юр’евіч

Інстытут керамалогіі, аддзяленне Інстытута народазнаўства НАН Украіны, малодшы навуковы супрацоўнік, Нацыянальны музей-запаведнік украінскага ганчарства, старшы навуковы супрацоўнік, кандыдат гістарычных навук

Раманенкава Юлія Віктараўна

Інстытут мастацтваў Кіеўскага ўніверсітэта імя Б. Грынчанкі, прафесар кафедры выяўленчага мастацтва і дызайну, доктар мастацтвазнаўства

Рудзь Яна Сяргееўна

Нацыянальная акадэмія кіраўнічых кадраў культуры і мастацтваў, аспірант

Рэдзя Валянціна Якаўлеўна

Нацыянальная акадэмія кіраўнічых кадраў культуры і мастацтваў, прафесар кафедры тэорыі і гісторыі культуры, доктар мастацтвазнаўства

Сабковіч Алеся Сяргееўна

Інстытут праблем сучаснага мастацтва НАН Украіны, аспірант, магістр мастацтваў

Сабковіч Вольга Сяргееўна

Інстытут праблем сучаснага мастацтва НАН Украіны, аспірант, магістр мастацтваў

Самохіна Аліна Мікалаеўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, магістр, аспірант

Сарока Іван Іванавіч

Нацыянальная акадэмія кіраўнічых кадраў культуры і мастацтваў, суіскальнік навуковай ступені, дацэнт кафедры рэжысуры

Сарока-Скіба Галіна Іванаўна

Ваўкавыскі педагагічны каледж УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы», выкладчык, аспірант кафедры беларускай музыкі БДАМ

Саўчанка Ганна Пятроўна

УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны», стажор малодшага навуковага супрацоўніка кафедры беларускай культуры і фалькларыстыкі, магістр філалагічных навук

Сахарчук Юлія Васільеўна

Інстытут падрыхтоўкі навуковых кадраў НАН Беларусі, магістрант

Саяпіна Алена Іванаўна

Кубанскі дзяржаўны ўніверсітэт, намеснік дэкана па навучальнай рабоце мастацка-графічнага факультэта, дацэнт кафедры жывапісу, кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Сівалап Таццяна Яўгенаўна

Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт кіно і тэлебачання, дацэнт, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Сівохін Генадзь Аляксандравіч

Інстытут культуры Беларусі, навуковы супрацоўнік

Сідарэнка Мікіта Сяргеевіч

Тэатральны рух «Дзверы», заснавальнік і каардынатар, магістр мастацтвазнаўства

Сідаровіч Людміла Мікалаеўна

Віцебскі філіял УА ФПБ «Міжнародны ўніверсітэт «МІПСА», прафесар кафедры правазнаўства, доктар мастацтвазнаўства, дацэнт

Сільвановіч Алег Ігаравіч

Нацыянальная кінастудыя «Беларусьфільм», генеральны дырэктар

Сіманава Марыя Уладзіміраўна

ФДБОУ ВПА «Арлоўскі дзяржаўны інстытут эканомікі і гандлю», дацэнт кафедры гісторыі, філасофіі, рэкламы і сувязей з грамадскасцю, кандыдат эканамічных навук

Сіманава Яўгенія Уладзіміраўна

Нацыянальны даследчыцкі ўніверсітэт «Вышэйшая школа эканомікі», дацэнт, кандыдат філалагічных навук

Сініла Анатоль Мікалаевіч

Даследчык

Сірэнка Сяргей Васільевіч

Інстытут мастацтвазнаўства, фалькларыстыкі і этналогіі імя М. Рыльскага НАН Украіны, вядучы мастацтвазнаўца

Скачкоў Дзмітрый Сяргеевіч

УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», выкладчык, магістр мастацтваў

Смадыч Іван Пятровіч

Івана-Франкоўскі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт нафты і газу, факультэт архітэктуры турыстычных комплексаў, выкладчык кафедры архітэктурнага праектавання

Смірноў Аляксандр Барысавіч

Нацыянальная акадэмія кіраўнічых кадраў культуры і мастацтваў, суіскальнік навуковай ступені, крэатыўны дырэктар рэкламнага агенцтва «Табаска»

Смірнова Ірына Аляксандраўна

УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», прафесар кафедры мастацтва эстрады, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт

Смольскі Рычард Баляслававіч

УА «Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў», прафесар, Нацыянальны інстытут адукацыі, галоўны навуковы супрацоўнік, доктар мастацтвазнаўства

Спірына Алена Аляксандраўна

УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», дацэнт кафедры культуралогіі, кандыдат культуралогіі

Станіслаўская Кацярына Ігараўна

Нацыянальная акадэмія кіраўнічых кадраў культуры і мастацтваў, прафесар кафедры рэжысуры, доктар мастацтвазнаўства, дацэнт

Стасюк Святлана Аляксандраўна

Данецкая дзяржаўная музычная акадэмія імя С.С. Пракоф’ева,
прафесар кафедры гісторыі музыкі і фальклору, дактарант Нацыянальнай музычнай акадэміі Украіны імя П.І. Чайкоўскага, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт

Стэфюк Раман Рыгоравіч

Косаўскі інстытут прыкладнога і дэкаратыўнага мастацтва, загадчык аддзялення мастацкага роспісу

Стысло Аксана Васільеўна

Івана-Франкоўскі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт нафты і газу, выкладчык

Суліма Ганна Мікалаеўна

УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», выкладчык, аспірант

Сушко Кацярына Алегаўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, аспірант аддзела экранных мастацтваў

Сцебляцова Вольга Валер’еўна

ФДБОУ ВПА «Арлоўскі дзяржаўны інстытут эканомікі і гандлю», магістрант

Сяо Юань Юань

УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», аспірант

Сяргеева Іна Іванаўна

ФДБОУ ВПА «Арлоўскі дзяржаўны інстытут эканомікі і гандлю», дацэнт кафедры інфармацыйных тэхналогій, кандыдат эканамічных навук, дацэнт

Талубка Уладзімір Аляксеевіч

Нацыянальная акадэмія кіраўнічых кадраў культуры і мастацтваў, дацэнт кафедры рэжысуры

Тамашэўскі Сяргей Міхайлавіч

Крамянецкі абласны гуманітарна-педагагічны інстытут імя Т. Шаўчэнкі, выкладчык-асістэнт кафедры тэорыі і методыкі тэхналагічнай адукацыі

Тацііўская Інэса Пятроўна

Міністэрства культуры Украіны, галоўны спецыяліст аддзела па кантролі за перамяшчэннем культурных каштоўнасцей праз дзяржаўную мяжу Дэпартамента культурнай спадчыны і культурных каштоўнасцей

Умнова Ірына Генадзьеўна

ФДБУ вышэйшай прафесійнай адукацыі «Кемераўскі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», загадчык кафедры музыказнаўства і музычна-прыкладнога мастацтва, доктар мастацтвазнаўства, дацэнт

Усцюгова Вера Васільеўна

Пермскі дзяржаўны
нацыянальны даследчыцкі ўніверсітэт, дацэнт кафедры старажытнай і новай гісторыі Расіі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Фішчук Філіп Георгіевіч

Кіеўскі нацыянальны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, магістр культуралогіі, суіскальнік навуковай ступені

Флікоп Галіна Аляксандраўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, аспірант

Фурсава Алена Фёдараўна

Інстытут археалогіі і этнаграфіі Сібірскага аддзялення РАН, загадчык аддзела этнаграфіі, доктар гістарычных навук, прафесар

Фядотава Аксана Алегаўна

Нацыянальная акадэмія кіраўнічых кадраў культуры і мастацтваў, прафесар кафедры тэорыі і гісторыі культуры, доктар гістарычных навук

Хрысталюбава Таццяна Паўлаўна

Санкт-Пецярбургская дзяржаўная хіміка-фармацэўтычная акадэмія, асістэнт кафедры замежных моў, кандыдат мастацтвазнаўства

Цмыг Галіна Паўлаўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, старшы навуковы супрацоўнік аддзела музычнага мастацтва і этнамузыкалогіі, кандыдат мастацтвазнаўства

Цюрыкава Алена Вітальеўна

Данецкая дзяржаўная музычная акадэмія імя С.С. Пракоф’ева, прафесар кафедры гісторыі музыкі і фальклору, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт

Цяпкова Ганна Іванаўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, аспірант

Чайко Марына Пятроўна

УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы», старшы выкладчык

Чаплій Аляксандра Ігараўна

Львоўская нацыянальная акадэмія мастацтваў, аспірант

Чарнігавец Алена Мікалаеўна

Нацыянальная акадэмія кіраўнічых кадраў культуры і мастацтваў, аспірант

Шамрук Ала Сяргееўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, загадчык сектара сучаснай сусветнай архітэктуры і дызайну, доктар мастацтвазнаўства

Шарая Вольга Мікалаеўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела народазнаўства, доктар філалагічных навук

Шарыфава Саліда Шамед кызы

Інстытут літаратуры імя Нізамі НАН Азербайджана, старшы навуковы супрацоўнік, доктар філалагічных навук

Шаройка Алена Мікалаеўна

УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», дацэнт кафедры беларускай і мастацкай сусветнай культуры, кандыдат мастацтвазнаўства

Швед Іна Анатольеўна

УА «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна», прафесар кафедры беларускага літаратуразнаўства, доктар філалагічных навук, прафесар

Школьная Вольга Уладзіміраўна

Нацыянальная акадэмія кіраўнічых кадраў культуры і мастацтваў, Львоўская нацыянальная акадэмія мастацтваў, дактарант, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт

Шкрабава Таццяна Аляксандраўна

УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны», старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі

Шрубок Аляксандра Уладзіміраўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, аспірант, магістр гістарычных навук

Шчарбакова Святлана Пятроўна

ФДБОУ ВПА «Арлоўскі дзяржаўны інстытут эканомікі і гандлю», старшы выкладчык кафедры гісторыі, філасофіі, рэкламы і сувязей з грамадскасцю

Шчэрбань Алена Васільеўна

Музей гісторыі Дзесяціннай царквы, вядучы навуковы супрацоўнік, кандыдат гістарычных навук

Шышкова Вольга Віктараўна

ФДБОУ ВПА «Арлоўскі дзяржаўны інстытут эканомікі і гандлю», магістрант

Шэдава Алена Віктараўна

УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», дацэнт кафедры мастацтва эстрады, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт

Шэйбак Вадзім Віктаравіч

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, старшы навуковы супрацоўнік аддзела народазнаўства, кандыдат гістарычных навук

Юрчанка Кацярына Сяргееўна

Нацыянальная акадэмія кіраўнічых кадраў культуры і мастацтваў, аспірант

Юрчышын Галіна Мікалаеўна

Івана-Франкоўскі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт нафты і газу, прафесар кафедры архітэктурнага праектавання, кандыдат архітэктуры, дацэнт

Якімава Алена Аляксандраўна

Львоўская нацыянальная акадэмія мастацтваў, магістр, аспірант

Ярмалінская Вераніка Мікалаеўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, загадчык аддзела тэатральнага мастацтва, кандыдат мастацтвазнаўства

Яроміна Кацярына Паўлаўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, малодшы навуковы супрацоўнік

Яроцкая Юлія Аляксандраўна

УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», аспірант

Ясіненка Міхаела Дзіян

Нацыянальная акадэмія выяўленчага мастацтва і архітэктуры, бакалаўр факультэта тэорыі і гісторыі мастацтваў, пазаштатны карэспандэнт часопіса «Изобразительное искусство»

Яфімава Ганна Віктараўна

Львоўская нацыянальная акадэмія мастацтваў, аспірант

Яшчанка Аксана Рыгораўна

УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны», загадчык кафедры гісторыі Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

 

 
взлом почты icq